Full Cast and Crew | Release Dates | Filming Locations | Alternative Flim Names | Posters | Awards and Nominations


Full Cast and Crew


Directed by:

Shunji Iwai

 
Writing Credits:
Shunji Iwai
   
Roles Actor/Actress
Itsuki Fujii/Hiroko Watanabe Miho Nakayama
Shigeru Akiba Etsushi Toyokawa
Female itsuki's mother Bunjaku Han
Female itsuki's grandfather Katsuyuki Shinohara
Itsuki Fujii as a young girl Miki Sakai
Male itsuki fujii Takashi Kashiwabara
Abekasu Ken Mitsuishi
Harumi Emiko Nagata
Suzumi Kaori Oguri
Ootomo Naoki Goto
Driver Toshiya Sakai
Male itsuki's father Keiichi Suzuki
Female itsuki's father Tomorowo Taguchi
Haruo Hiroshi Kanbe
Male itsuki's mother Mariko Kaga
Hamaguchi, teacher Kumi Nakamura
Kajioyaji Sansei Shiomi
Sanae Oikawa Ranran Suzuki

 

Produced by:

Tomoki Ikeda

Jiro Komaki

Masahiko Nagasawa

 
Original Music by:
Remedios
 

Cinematography by:

Noboru Shinoda

 

Film Editing by:

Shuichi Kakesu

 
Art Direction by:
Terumi Hosoishi
 
Second Unit Director or Assistant Director:
Tatsuo Hirose
Isao Yukisada
 
Lighting by:
Yuuki Nakamura